11 thg 12, 2016

10 thg 10, 2016

22 thg 9, 2016

Chạm....

Chạm.... Ta chạm vào chiếc bóng Hóa ra ta chạm mình Ngồi lặng thinh tự hỏi...

8 thg 9, 2016

Ví dụ ta yêu nhau...

Ví dụ ta yêu nhau... Chúng mình còn gì để suy nghĩ  đâu em Tuổi trẻ đi qua có bao giờ trở lại Anh...

18 thg 8, 2016

Chiếc lá thu phai.

Chiếc lá thu phai. Ta biết mình   chẳng giữ   được mùa thu Và  em sẽ   không còn chờ   ...

4 thg 8, 2016

31 thg 7, 2016

Vàng phai.

Vàng phai. Tháng 8 mềm lả lơi như cỏ úa Đong đưa ru những chiếc lá hanh vàng Tháng 8 buồn nh...

15 thg 7, 2016

Nhạt nhòa...

Nhạt nhòa... Người bỏ ta đi lặng lẽ chiều Một ngày không nắng  phố buồn hiu Quán xưa nay đã k...

29 thg 6, 2016

20 thg 6, 2016

Rượu rót  thêm đầy  chỉ mình ta "Uống mừng"  người ấy  đã đi xa? Ph...